KULLANIM AMAÇLARI

  • Toprağın çok derin işlenmesini sağlamak. Tarlada oluşan sert pulluk tabanını patlatmak.
  • Toprağa düşen yağmur ve kar sularının toprağın alt katlarına süzülmesini sağlayarak erozyonu önlemek ve alt tabakada suyu depolamak.
  • Uç demiri arkasına takılan topaç sayesinde oluk oluşturabilme imkanı sağlamak.
  • Dip patlatmanın toprağı gevşetmesiyle bitkinin kök gelişim alanine arttırmak.
  • Toprakta taban sertliğinin kırılması ve toprağın hava almasını sağlamak.
İş Genişliği (cm) 30-75
Ağırlık (kg) 164
Traktör Gücü (hp) 75-95